Start | Nasze filmy i spoty | Rzeszów. Nowi honorowi obywatele

Rzeszów. Nowi honorowi obywatele

Rozmiar czcionki: Decrease font Enlarge font

Do zacnego grona Honorowych Obywateli Rzeszowa dołączyli wczoraj Panowie: Marek Darecki i Adam Góral – ludzie biznesu, zdecydowani liderzy środowiska ekonomicznego i społecznego naszego miasta.

Różne są drogi karier zawodowych, ale łączy ich jedno – obydwaj wyznaczają kierunki rozwoju poprzez otwarcie firm, którymi kierują, na przedsięwzięcia z branży wysokich technologii, innowacyjność i współpracę międzynarodową. Prowadząc szeroko rozumianą produkcję – przemysłową w przypadku WSK „PZL-Rzeszów” oraz oprogramowania i usług informatycznych w przypadku Asseco Poland – obie firmy kreują wzrost gospodarczy naszego miasta i regionu, tworzą nowe miejsca pracy, sponsorują wiele dziedzin życia społecznego.

Zwyczaj nadawania honorowego obywatelstwa przez miasta galicyjskie stał się powszechny od połowy XIX wieku. Przyznawano je osobom, które przez swą działalność zawodową i społeczną przyczyniły się do rozwoju ośrodków miejskich, a także znanym politykom, którzy umożliwili poszerzenie autonomii Galicji.

 Nadanie godności Honorowego Obywatela Rzeszowa wiązało się z wręczeniem odpowiedniego dyplomu. Sporządzano go przeważnie na pergaminie, ozdabiano rysunkami i herbem miasta, po tekście, podkreślającym zasługi wyróżnionego, umieszczano podpisy burmistrza, członków magistratu i rajców miejskich. Dyplomy wręczano na specjalnie przygotowanych uroczystościach w mieście lub delegacja Rady Miejskiej udawała się do uhonorowanego i przekazywała mu dyplom (tak było także w przypadku honorowego obywatelstwa dla Jana Pawła II).

 W okresie galicyjskim udokumentowano 26 aktów nadania tytułu Honorowego Obywatela Rzeszowa, w okresie II Rzeczypospolitej – 4. Przez kolejne 60 lat nikogo nie wyróżniono tą godnością. Dopiero w 1994 r. Rada Miasta reaktywowała praktykę nadawania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Rzeszowa. Od połowy XIX wieku do tej pory wyróżniono nim 44 osoby (tytuły dla Panów: Marka Dareckiego i Adama Górala są 45. i 46. z kolei).

 Nikt z uhonorowanych nie odmówił przyjęcia tej godności. Tylko kilku z nich urodziło się w Rzeszowie, inni odegrali decydującą rolę w formowaniu i utrwalaniu autonomii galicyjskiej, zasłużyli się w budowie niepodległego Państwa Polskiego bądź przyczynili się do rozwoju Rzeszowa.

 Obecnie tytuł Honorowego Obywatela nadaje Rada Miasta, uchwałą podejmowaną większością głosów, na wniosek Prezydenta Miasta, organizacji społecznych, politycznych, związków wyznaniowych, osób fizycznych oraz innych instytucji. Dyplom i medal Honorowego Obywatela Rzeszowa wręczany jest na uroczystej Sesji Rady Miasta – tak jak ta, w której uczestniczymy, a imiona i nazwiska wyróżnionych osób wpisuje się do Księgi Honorowych Obywateli, przechowywanej w siedzibie Urzędu Miasta.

Pierwszym (udokumentowanym) Honorowym Obywatelem Rzeszowa był Moritz von Sala – latach 1830-1832 komisarz w urzędzie cyrkularnym (okręgowym) w Złoczowie, a w latach 40. XIX w. radca gubernialny we Lwowie. W Rzeszowie w 1849 r. pełnił urząd kreishauptmanna czyli naczelnika w rzeszowskim urzędzie okręgowym.

Po długiej przerwie nadawania tytułu powrócono do tego zwyczaju w 1994 r.

  • email Prześlij znajomemu
  • print Wersja do druku
  • Plain text Czysty tekst
Get Adobe Flash player
Tagi
Dla tego artykułu nie określono tagów
Nasz Rzeszów © 2006-2008. Wszelkie prawa zastrzeżone.