Start | Wiadomości | Region - zobacz więcej | Podkarpackie. Praca dla studentów w Niemczech

Podkarpackie. Praca dla studentów w Niemczech

Rozmiar czcionki: Decrease font Enlarge font

Do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie z Federalnego Urzędu Pracy (ZAV) w Bonn wpłynęła oferta pracy wakacyjnej dla polskich studentów w Niemczech na okres wakacji – lato 2015r. Oferta posiada limit podań, dla województwa podkarpackiego przyznano 10 miejsc, z możliwością utworzenia listy rezerwowej.

Zgodnie z przesłaną przez Federalny Urząd Pracy (ZAV) w Bonn informacją określającą zasady zatrudnienia studentów polskich na okres wakacji w Niemczech lato - 2015r.,o zatrudnienie wakacyjne mogą ubiegać się:

-        studenci studiów  dziennych, wieczorowych i zaocznych w tym studenci ostatniego roku studiów, którzy na zaświadczeniu o wpisie na listę studentów "Immatrikulationsbescheinigung" – będą mieli potwierdzenie daty zakończenia studiów na dzień 30.09.2015r. ;

-        w  wieku  od  18 lat

-        posiadający dobrą lub bardzo dobrą znajomość języka niemieckiego                                       deklarują  gotowość  do  podjęcia  pracy,  przez co najmniej  2 miesiące w okresie   letnich wakacji,

-        nie  mogą  mieć  specjalnych życzeń odnośnie lokalizacji  (ubiegający się o pracę, którzy  chcą pracować w określonym mieście lub regionie Niemiec  –  otrzymają   odmowę).

 

Komplet wymaganych dokumentów stanowią:

•         2 egzemplarze podania "Bewerbung 2014" wypełnione pismem drukowanym lub komputerowym w języku niemieckim z aktualnymi dwoma zdjęciami paszportowymi przyklejonymi do podań (zgodne z załączonym wzorem), drukowane dwustronnie podpisane przez studenta na pierwszej stronie "Bewerbung 2014";

•       1  egzemplarz zaświadczenia o wpisie na listę studentów "Immatrikulationsbescheinigung"   z pieczątką nagłówkową uczelni oraz podpisem                      i imienną pieczątką osoby upoważnionej (zgodne z załączonym wzorem);

•       1 egzemplarz oświadczenia wyrażającego zgodę na przetwarzanie danych osobowych                  w związku z ubieganiem się o zatrudnienie za granicą;

  • 1 egzemplarz oświadczenia zawierającego informacje o pracy wakacyjnej w Niemczech wraz z oświadczeniem potwierdzającym otrzymanie, zapoznanie się i akceptację warunków zatrudnienia zawartych w informacji dla studentów „Arbeitsmarktzulassung”              
  • Studenci,  którzy posiadają prawo jazdy winni do kompletu dokumentów dołączyć kopię prawa jazdy.

 

Student zobowiązany jest posiadać drugi egzemplarz zaświadczenia o wpisie na listę studentów „Immatrikulationsbescheinigung”, który będzie niezbędny dla pracodawcy niemieckiego.   

ZAV akceptuje tylko dokumenty zgodne z w/w wzorami z oryginalnymi pieczęciami uczelni

  • Podanie "Bewerbung 2014" należy obowiązkowo wydrukować na 1 kartce - dwustronnie   (wydrukowane na 2 kartkach jednostronnie zostaną odrzucone),
  • Studenci, którzy ubiegają się o pracę przez WUP nie mogą jednocześnie ubiegać się o nią bezpośrednio u pracodawcy a także bezpośrednio przez ZAV. W takich przypadkach ZAV zastrzega sobie, że podania studentów/uczniów ubiegających się o pracę bezpośrednio przez ZAV jak i  przez  pracodawcę zostaną odrzucone;
  • Oferty pracy obejmują głównie zatrudnienie w gospodarstwach rolnych. Większość  studentów powinna nastawić się na zatrudnienie w rolnictwie, co znacznie zwiększy ich szansę zatrudnienia.

•            Każdy student musi obowiązkowo potwierdzić podpisem otrzymanie, zapoznanie się                 i akceptację warunków zatrudnienia sezonowego w Niemczech zawartych w informacji dla studentów „Arbaitsmarktzulassung”.

 

Kilka słów o pracy:

1.      Oferowana praca wakacyjna to najczęściej prace pomocnicze w rolnictwie, przy sprzątaniu budynków, w hotelarstwie i gastronomii, w sieci gastronomicznej (np. Mc Donalds), jak również w niewielkim stopniu w przemyśle.

2.      Czas pracy, wynagrodzenie oraz pozostałe warunki pracy odpowiadają uregulowaniom taryfowym lub normom przyjętym na danym obszarze. Wynagrodzenie płatne jest przeważnie na koniec miesiąca, dlatego w pierwszych tygodniach studenci/uczniowie powinni mieć wystarczającą ilość pieniędzy na utrzymanie.

3.      Student powinien zabrać drugi egzemplarz zaświadczenia o wpisie na listę studentów dla pracodawcy, gdyż będzie on niezbędny przy zatrudnieniu i naliczeniu wynagrodzenia.

4.      Po przyjeździe do Niemiec student ma obowiązek zameldowania się w ciągu 8 dni                    w administracji gminy lub miasta.

5.      Ponieważ studenci nie mają w Niemczech ustawowego ubezpieczenia chorobowego, powinni koniecznie zawrzeć umowę ubezpieczeniową w Polsce, w ramach której pokryte zostaną koszty ewentualnej choroby.

6.      Koszty dojazdu do miejsca pracy ponosi student. Pracodawca nie ma obowiązku zapewnienia studentowi zakwaterowania, ale często pomaga w jego znalezieniu.                      W branżach takich jak rolnictwo, gastronomia pracodawca z reguły zapewnia zakwaterowanie (odpłatne lub nieodpłatne ).

7.      Studenci podejmujący zatrudnienie w gastronomii, przemyśle spożywczym itp. muszą liczyć się z koniecznością poddania się w Niemczech badaniom lekarskim na własny koszt.

 

 

 

Pragniemy zwrócić uwagę, że partner niemiecki Zentralstelle für Arbeitsvermittlung (ZAV)                  w Bonn nie przedstawia konkretnej oferty pracy lecz jedynie przesyła formularze zgłoszeniowe, które po wypełnieniu przez zainteresowane osoby są udostępniane niemieckim pracodawcom. Wybór pracowników należy do pracodawców niemieckich. Przekazanie formularzy stronie niemieckiej nie jest równoznaczne z otrzymaniem zatrudnienia.

  • email Prześlij znajomemu
  • print Wersja do druku
  • Plain text Czysty tekst
Get Adobe Flash player
Tagi
Dla tego artykułu nie określono tagów
Nasz Rzeszów © 2006-2008. Wszelkie prawa zastrzeżone.