Start | Wiadomości | Region - zobacz więcej | Podkarpackie. Wsparcie finansowe dla samorzadów

Podkarpackie. Wsparcie finansowe dla samorzadów

Rozmiar czcionki: Decrease font Enlarge font

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło otwarty konkurs ofert na realizację Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”. Na realizację tegorocznej edycji przeznaczono kwotę 3 mln zł w skali kraju.

 

Projekty w ramach Programu Osłonowego mogą być realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego szczebla gminnego, powiatowego lub wojewódzkiego lub zlecane podmiotom, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Głównym celem jest zintensyfikowanie działań, mających na celu poprawę sytuacji rodzin zagrożonych zjawiskiem przemocy w rodzinie.

 

Wnioski wraz z odpowiednimi załącznikami należy przesłać listem poleconym z dopiskiem na kopercie: „Program Osłonowy „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” lub złożyć osobiście do Wydziału Polityki Społecznej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego, w terminie do 27 marca 2015 r. (liczy się data stempla pocztowego).

 

Urzędy Wojewódzkie przeprowadzą ocenę formalną oraz wstępną ocenę merytoryczną projektów do 20 kwietnia 2015 r. Wojewoda przekaże ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego maksymalnie 15 najwyżej ocenionych wniosków. Ostatecznej oceny merytorycznej dokona Zespół Monitorujący ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie lub Komisja wyznaczona przez ministra. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do  12 czerwca 2015 r., a jego wyniki zostaną umieszczone na stronie internetowej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

  • email Prześlij znajomemu
  • print Wersja do druku
  • Plain text Czysty tekst
Get Adobe Flash player
Tagi
Dla tego artykułu nie określono tagów
Nasz Rzeszów © 2006-2008. Wszelkie prawa zastrzeżone.